A távfelügyelet egy fontos kiegészítő szolgáltatás, nem szabad elmenni mellette!

Sok esetben, mikor riasztórendszer kiépítésére kerül sor próbálják a felhasználók minél inkább leszorítani a költségeket, illetve egyszeri költséggel megoldani a teljes védelmi megoldást. Azonban fontosnak tartjuk felhívni arra a leendő felhasználók figyelmét, hogy önmagában egy lakásriasztó sem képes komplett védelmet ellátni, amennyiben csak helyileg jelez a rendszer.

Riasztó

Természetesen érthető, ha próbál spórolni, de át kell gondolni, hogy vajon érdemes-e olyan dolgon ezt megtenni, ami a személy és vagyontárgyak védelmét szolgálja. Az önállóan kiépített riasztórendszer is jelez helyileg, hiszen a kültéri- beltéri szirénák megszólalnak riasztás esetén, de ebben az esetben a riasztásra csak akkor történik intézkedés, ha a tulajdonos értesítést kap róla, és saját maga értesíti a rendőrséget, vagy intézkedik.

A távfelügyelt rendszerek esetén, minden a riasztórendszer által generált riasztás és jelzés egy 24 órás felügyeleti központba fut be, ahol a jelzésnek megfelelően az ügyeletes diszpécser megteszi a szükséges intézkedéseket. Értesíti a megadott személyeket, riasztás esetén a járőrt a helyszínre indítja, vagy egészségügyi jelzés esetén az ügyfél által megadott kezelőorvost értesíti.

Távfelügyelt rendszereknél lehetőség van nem csak betörésjelzés esetén intézkedni, hanem akár tűzriasztás, egészségügyi riasztás esetén is igénybe vehető és a folyamatosan felügyelt rendszernél azonnal történik intézkedés. Nem szabad csak a közvetlen környezetre hagyatkozni (szomszédok, ismerősök) és nem szabad a személyes és a vagyon védelmét részben megoldani.

Fontos még megjegyezni, hogy a legtöbb biztosító társaság, kedvezményt biztosít a lakásbiztosítás díjából, vagy nagyobb kártérítési összeget biztosít, amennyiben a kiépített riasztórendszer távfelügyeleti szolgáltatással együtt működik.

Valamint nem szabad elfelejteni, hogy a távfelügyelet egy külön szűrőrendszert biztosít azzal kapcsolatosan, hogy a riasztórendszer meghibásodása esetén (legyen szó rejtett hibáról, mely nem jár hangjelzéssel a helyszínen) is azonnal értesítést kapjon erről a tulajdonos. S mint minden elektronikus rendszernél a riasztórendszernél is előfordulhatnak olyan meghibásodások, melyek a megfelelő működést befolyásolni tudják.