Mitől függ, hogy mennyibe kerül a riasztó távfelügyelet és miért oly változó más-más szolgáltatónál?

Ahogyan egyéb más szolgáltatásnál is, a lakásriasztóhoz kapcsolódó 24 órás távfelügyeleti szolgáltatásnál is több szolgáltatás együttes összetételéből áll egy komplex távfelügyeleti szolgáltatás. Ez jellemzően 3 részből tevődik össze.

Riasztó

Első rész: Az alap költség, elsősorban a rendelkezésre állás, valamint a fogadó központ készenléti/fenntartási költsége, mely a havi költségből 500-600 Ft/hó költséget jelent. Mértéke attól is függ, hogy az átjelzés milyen módon történik. Normál vezetékes átjelzésnél (ez az átjelzési forma, már nem annyira jellemző) valamivel kevesebb, GPRS, GSM modulos átjelzésnél még van egy minimális SIM költség is, de ez nem jelentős összeg.

Második rész: Jelzés figyelés, kiértékelés és értesítési költség. Mivel egy központi rendszerbe történik a riasztó rendszerről érkező jelzések fogadása, itt egy 24 órás élő emberes diszpécserközpont értékeli ki a jelzéseket, és a jelzésnek megfelelő feladatokat látja el (telefonon értesíti a megadott személyeket, tájékoztatást ad a riasztóról beérkezett jelzésről (riasztás, áram kimaradás, akkumulátor merülés). Ennél a résznél a személyi bér-, járulék- és rezsi költségek képezik a havidíjba foglalt összeg részét. Függően a védett objektum milyenségétől (családi ház, iroda, üzlethelyiség, telephely, stb) változó lehet az ár, jellemzően 1500-3000 Ft-os költség.

Harmadik rész: A kivonuló járőrszolgáltatás és egyéb plusz szolgáltatások részét foglalja magába. Amennyiben a lakásriasztó tulajdonos, a távfelügyeleti szolgáltatást kivonuló járőrszolgáltatással együtt veszi igénybe, úgy még a kivonulási költséget foglalja magába a távfelügyeleti szolgáltatás havidíja. Más-más szolgáltatónál változó lehet ez a költség. Függően attól, hogy melyik településen történik a kivonulás, illetve hogy a távfelügyeleti szolgáltató bérvonuló partnert vesz-e igénybe az adott településen, ebben az esetben némileg magasabb lehet egyes szolgáltatóknál a havidíj.

A legtöbb szolgáltatónál ez az együttes havidíj magába foglal évente bizonyos számú téves kivonulást, amennyiben a lakásriasztó tulajdonos kivonuló járőrszolgáltatással együtt veszi igénybe a távfelügyeletet. Valamint lehetőség van arra is, hogy kivonuló járőrszolgáltatás nélkül történjen a távfelügyelet és csak külön az ügyfél kérésére történjen eseti kivonulás, ebben az esetben, a havidíjon felül esetenként történik a kivonulási díj kiszámlázása.

Bizonyos távfelügyeleti szolgáltatók kedvezményt nyújtanak ügyfeleik részére, amennyiben hűségszerződéssel együtt veszik igénybe a szolgáltatás, mely jelentkezhet havidíj százalékos csökkentés formájában, vagy bizonyos számú teljes havidíj elengedésben.

Lehetőség van még a havidíj csökkentésére a legtöbb távfelügyeleti szolgáltatónál, amennyiben banki megbízást adnak a havidíj beszedésére, elektronikus számla választása esetén, illetve éves vagy féléves díjfizetési gyakoriság esetén.

Amennyiben egy ügyfélnek több riasztóval védett objektum is bevonásra kerül egy szolgáltatónál távfelügyeleti átjelzésre, úgy 3-4 objektum esetén további kedvezményeket biztosítanak egyes szolgáltatók.

Tehát ezért van az, hogy más-más szolgáltatóknál különböző havidíjakon veheti igénybe a lakásriasztó tulajdonos a távfelügyeleti szolgáltatást.